image1

روش تزریق سم

گروه خدمات سمپاشی شرکت گیاهپزشک نواندیش که با همکاری متخصصین و اعضائ هیات علمی گیاه پزشکی در دانشگاه‌ ها و مراکز معتبر علمی و دارا بودن پروانه مبارزه با حشرات موذی اماکن عمومی و خانگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده ارائه خدمات تخصصی می‌باشد.
متخصصین گروه خدمات سمپاشی این شرکت با بهره گیری از دانش خود، در خصوص سم شناسی و بیولوژی حشرات، همواره کوشیده‌اند تا با روشهای بی خطر و کم خطر و با در نظر گرفتن آثارسوء زیست محیطی سموم، بهترین و موثرترین راه‌های مبارزه با این آفات را به کار گیرند.
واز آنجا که با پیشرفت علم هر ساله سموم وروشهای جدیدی وارد بازار می‌شوند لذا این شرکت جهت رسیدن به اهداف کیفی، ارتباط خود را با محققین داخل و خارج کشور حفظ کرده و از نقطه نظرات آنها کمال استفاده را خواهد برد.

بستن

طعمه چيست؟
طعمه کاغذ، مقوا، ويا موادي شبيه خاک اره چوب هستند که داراي بافت سلولزي مي باشند که مورد علاقه موريانه بوده و با يک سم شيميايي با اثر تدريجي آغشته و به عنوان ماده موثره در اين تله‌ها بکار برده مي شود. موريانه‌ها با تغذيه از اين طعمه‌ها باعث رساندن ماده موثره به بدنشان شده و از طريق تغذيه دهان به دهان باعث آلوده شدن تمام کلوني واز بين رفتن آنها مي شود.
نحوه عمل سيستم طعمه‌گذاري در کلني موريانه‌ها
‏ موريانه‌ها با تغذيه از طعمه‌های به کار رفته باعث رساندن ماده موثره به بدنشان شده و از طريق تغذيه دهان به دهان (trophallaxis) باعث آلوده شدن تمام کلوني و از بين رفتن آنها مي شود. طعمه باعث کشته ‌شدن افراد کارگر در کلني موريانه‌ها مي‌شود. بعد از حذف افراد کارگر، افراد ديگر کلني دچار گرسنگي مي‌شوند. مولدين، ملکه و سربازها چون نمي‌توانند خود را تغذيه کنند از گرسنگي مي‌ميرند. وقتي ملکه و مولدين به علت اينکه هيچ کارگري نيست تا آن‌ها را تغذيه کند مي‌ميرند، تمام کلني از هم مي‌پاشد و از بين مي‌رود. در واقع علت از بین رفتن موریانه‌ها همان ماده موثره می‌باشد. هرچه تعداد کارگرهايي که از طعمه تغذيه مي‌کنند بيشتر باشند، ماده موثره (A.I) بيشتري نيز وارد کلني مي‌شود و ميزان ماده موثره در کلني به تدريج افزايش يافته تا اينکه باعث مرگ يا کاهش افراد کلني مي‌گردد.
در حال حاضر سه نوع ماده موثره در طعمه‌ها وجود دارد: مسموم کننده‌ها، تنظيم کننده‌هاي رشد حشره و بازدارنده های سنتز کیتین.
مراحل طعمه‌گذاری
پيش طعمه‌گذاري
‏براي ايجاد ارتباط تغذيه اي با کلني، موريانه‌هاي جستجوگر منبع غذايي را در دسترس کارگرها قرار مي‌دهند تا آن‌ها از منبع غذايي تغذيه کنند. موريانه‌ها به جز چوب و سلولز از چيز ديگري تغذيه نمي‌کنند. در مراحل اوليه فرايند طعمه‌گذاري، موريانه‌هاي جستجوگر غذا، محل طعمه را يافته و آن را با فرمون‌هاي مخصوص(scen trial فرمون ردیابی) آغشته مي‌کنند تا افراد کارگر بتوانند منبع غذايي را با استفاده‏ از اين فرمون‌ها بيابند. سپس افراد کارگر با رديابي فرمون ها به محل غذا رسيده و شروع به تغذيه مي‌کنند.اين فرايند، سيکل تغذيه‌اي موريانه‌ها را به راه‏ مي‌اندازد. محل‌هاي رديابي موريانه به طور خاصي براي تشويق موريانه‌ها به ‏تغذيه وايجاد ارتباط تغذيه‌اي با افراد‏کلني طراحي شده است. اين نوع غذاها، غذاي ردياب يا غذاي ره گير ناميده مي‌شود. اين غذا براي برقراري چرخه تغذيه اي بين افراد کارگر جستجوگر و سایر افراد کلونی کار گذاشته مي‌شود. بعد از برقراري اين ارتباط غذايي مي‌توان قطعات چوب و یا مواد سلولزی دیگر آغشته شده به ماده سمي ‌را جايگزين آنها کرد. موريانه‌ها بدون اينکه متوجه شوند کداميک خاصيت کشندگي دارند از آن ها تغذيه مي‌کنند. ‏بعد از اينکه افراد‏کارگر از بين رفتند،‏ ديگرافراد ‏کلني چون قاد‏ر به تغذيه خود ‏نيستند از بين مي‌روند. بنابراين جمعيت موريانه‌ها به تدريج کاهش يافته و در پايان کلني از بين مي‌رود. انواع مختلفي ازطعمه ها به صورت تجاري موجود مي باشند که به ايستگاه‌‏هاي طعمه معروفند، که همگي قادرند باعث به راه‏افتادن چرخه تغذيه‌اي موريانه‌ها شوند. آساني استفاده ‏از اين محصولات بسيار اهميت دارد .
‏به کار بردن ماده سمي طعمه
‏بعد ازاينکه افراد کارگر شروع به تغذيه کردند و ارتباط تغذيه‌اي بين افراد کارگروکلني برقرار شد، ماده سمي‌در داخل يا اطراف ايستگاه طعمه قرار د‏اده مي‌شود تا موريانه‌ها آن را کاملاً مورد تغذيه قرار دهند. مدت زمان چرخه تغذيه اي و ميزان ماده سمي‌ که به مصرف مي‌رسد بستگي به جمعيت و اندازه کلني دارد. و بسته به نوع بازد‏ارنده‌‏ها که ممکن است بازدارند‏ه ساخت کيتين يا بازدارنده فعاليت‌هاي متابوليکي باشد.، مدت زماني که طول مي‌کشد تا کلني کنترل شود از چند ماه ‏تا چند سال متغير است
کنترل کلني
پس از اين‌که افراد کارگر به اندازه ‏کافي از بین رفتند، دسترسي به منابع خارجي غذا قطع شده، کلني ازمنابع داخلي تغذيه مي‌کند، و به تدريج کلني در اثر گرسنگي از بين خواهد رفت. مسئوليت غذارساني به ‏ملکه و سربازها به عهده کارگران است. بدون افراد کارگر کلني قادر به تهيه غذاي خود نبوده و در مدت کوتاهي ذخيره غذايي خود را از دست مي‌دهد. بعد از به اتمام رسيدن تمام ذخايرغذايي، کلني از بين مي‌رود که اين هدف اصلي سيستم طعمه گذاري براي موريانه‌ها مي‌باشد. ‏با اين ‌که سيستم طعمه گذاري يک فرايند ساده است اما به علت وجود محصولات مختلف دراين زمينه ‏انتخاب طعمه مناسب مشکل مي‌گردد. در این رابطه مشاوره با متخصص می‌تواند در رفع مشکلات موجود کمک موثری باشد.\
فوايد کاربرد طعمه‌های سمی
ماده موثره وارد خاک يا آب نمي‌شود.
فاقد هر گونه رايحه می‌باشند.
حفرات بزرگ داخل ديوارها يا کف ساختمان ايجاد نمي‌شود.
با این روش کلني کاملا از بين مي‌رود.

بستن
image1

خدمات سمپاشی

گروه خدمات سمپاشی شرکت گیاهپزشک نواندیش که با همکاری متخصصین و اعضائ هیات علمی گیاه پزشکی در دانشگاه‌ ها و مراکز معتبر علمی و دارا بودن پروانه مبارزه با حشرات موذی اماکن عمومی و خانگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده ارائه خدمات تخصصی می‌باشد.
متخصصین گروه خدمات سمپاشی این شرکت با بهره گیری از دانش خود، در خصوص سم شناسی و بیولوژی حشرات، همواره کوشیده‌اند تا با روشهای بی خطر و کم خطر و با در نظر گرفتن آثارسوء زیست محیطی سموم، بهترین و موثرترین راه‌های مبارزه با این آفات را به کار گیرند.
واز آنجا که با پیشرفت علم هر ساله سموم وروشهای جدیدی وارد بازار می‌شوند لذا این شرکت جهت رسیدن به اهداف کیفی، ارتباط خود را با محققین داخل و خارج کشور حفظ کرده و از نقطه نظرات آنها کمال استفاده را خواهد برد.

بستن

کنترل موریانه‌ها: مناطق مسکونی

گروه تخصصی شرکت گیاهپزشک نواندیش با در اختیار داشتن متخصصین خبره و سالها تجربه در انجام پروژه های بزرگ موریانه زدایی در نقاط مختلف کشور آماده ارائه خدمات مناسب می باشد. این شرکت با انجام راهکارهای زیست سازگار موریانه زدایی موجبات حفاظت از محیط زیستی سالم را در دستور کار خود قرار داده است تا بتواند همگام با استانداردهای فنی و بین المللی گام موثری را در کاهش مصرف سموم بردارد.

برنامه کنترل موریانه تیس

متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق مردم تا زمانیکه آثار حمله موریانه‌ها را به چشم نبینند، نمی‌دانند که منزل مسکونی آنها در هر زمان در معرض حمله موریانه‌ها قرار دارد. گروه تیس(مرکز تخصصی مبارزه با موریانه و آفات خانگی) این اطمینان را تضمین می‌نماید که تمامی اقدامات ممکن مربوط به حفاظت ساختمانها و فضای سبز را در برابر آسیب موریانه‌ها انجام خواهد داد. اما با توجه به اینکه همیشه پیشگیری مهم‌تر از درمان است بنابراین پیشنهاد می‌کنیم قبل از هر گونه ساخت و ساز و احداث فضای سبز از متخصصین حرفه‌ای ما استفاده نمایید.

بازدیدها و بازرسی‌های تیس

با وجود به کار بردن انواع روشهای کنترل، این حقیقت وجود دارد که همیشه نقاطی در اماکن مسکونی راه را برای ورود موریانه‌ها باز می‌کند. زیرا فعالیت موریانه‌ها در تاریکی بوده ونشانه‌های خسارت پس از حمله آنها نمایان می‌گردد. بنابراین بازرسی‌‌های دوره‌ای نقش تعیین کننده‌ای در جلوگیری از حمله مجدد موریانه‌ها دارد. تیس با انجام بازدیدهای دوره‌ای، منزل شما را مورد بررسی قرار خواهد داد تا چنانچه فعالیت موریانه‌ها مشاهده شد از گسترش خسارات آن ممانعت به عمل آید.

هزینه‌ها

تمام سعی ما بر این است که ضمن ارایه بیشترین خدمات با بالاترین کیفیت، نسبت به پایین آوردن هزینه‌های کلی جهت مشتریان اقدام گردد.

تکرار مجدد عملیات موریانه‌زدایی

چنانچه پس از عملیات موریانه‌زدایی در مدت کوتاهی فعالیت موریانه‌ها مشاهده گردید،گروه تیس تکرار عملیات را بدون هیچ هزینه‌ای تضمین خواهد کرد.

عضویت در خبرنامه

Telegram Instagram Email Facebook

تلفن و ایمیل

تلفن : 09212413755

تلفن : 09352827189

ایمیل : info@tiic.ir

آدرس

بزرگراه شهید چمران پمپ بنزین ولنجک
خیابان یمن بعد از تقاطع مقدس اردبیلی
تلفن :22422222