image1

Rhinotermitidae

خصوصيت مهم اين خانواده وجود فونتانل (سوراخ غده پيشاني) و سه دندانه حاشيه اي در آرواره هاي بالاي سمت چپ طبقات كارگر و جنسي مي باشد. افراد اين خانواده اكثراً از چوب هاي مرطوب تغذيه مي كنند. مخرب ترين موريانه ها مانند Coptotermes formosanus Shiriki و Heterotermes indicola (Wasmann) در اين خانواده رده بندي شده اند.(Emerson,1950;Ahmad,1950)گونه هاي جنس هاي Psammotermes و Reticulitermes متعلق به اين خانواده مي باشد كه در ايران وجود دارد(غيورفر،1384).

بستن
image1

Hodotermitidae

افراد اين خانواده به موريانه هاي دروگر معروفند. موريانه هاي دروگر به طور عمده در مراتع زندگي كرده و افراد كارگر در گروه هاي ابتدايي يا راهروهاي بدون پوشش و در فرم هاي پيشرفته با ساختن راهروهاي پوشيده، ذرات گياهي را جمع آوري و به داخل لانه هايشان منتقل و در اطاقك هايي ذخيره مي كنند.(Harris,1967,1971& Roonwal,1970) گونه هاي جنس Anacanthotermes متعلق به اين خانواده مي باشد كه در ايران وجود دارد(غيورفر،1384).

بستن
image1

Kalotermitidae

افراد اين خانواده به موريانه هاي چوب خشك معروفند. كلني آن ها نسبتاً كوچك و معماري لانه ها نسبتاً ابتدايي بوده و در داخل چوب ساخته مي شود. هرلانه داراي چند دالان فرعي بوده و حداكثر چند صد موريانه در آن زندگي مي كند. موريانه هاي چوب خشك فاقد طبقة كارگر حقيقي مي باشند. موريانه Postelectrotermes pasniensis Akhtar متعلق به اين خانواده مي باشد كه در ايران وجود دارد(غيورفر،1384).

بستن
image1

Termitidae

خانواده Termitidae از تکامل یافته‌ترین موریانه‌ها می‌باشند که به موریانه‌های عالی معروفند و بیشترین تعداد گونه شناخته شده موریانه‌ها مربوط به این خانواده است.افراد این خانواده دارای تنوع غذایی زیادی می‌باشند. به همین دلیل دارای اهمیت اقتصادی می‌باشند. حدود 80 درصد موریانه‌های خسارت‌زا در این گروه قرار می‌گیرند

بستن

عضویت در خبرنامه

Telegram Instagram Email Facebook

تلفن و ایمیل

تلفن : 09212413755

تلفن : 09352827189

ایمیل : info@tiic.ir

آدرس

بزرگراه شهید چمران پمپ بنزین ولنجک
خیابان یمن بعد از تقاطع مقدس اردبیلی
تلفن :22422222